infolinia 17 250 94 34
e-mail [email protected]
Darmowa dostawa
od 99 zł
Array
Twój koszyk jest pusty

Polityka newslettera

POLITYKA PRYWATNOŚCI BEZPŁATNEJ USŁUGI NEWSLETTER UDOSTĘPNIANEJ PRZEZ APOLLO SP. Z O.O.

 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI NEWSLETTER

1)   Korzystanie z usługi newsletter  jest dobrowolne.

2)   Subskrybent musi mieć ukończone 16 lat.

3)   Rejestracja w bazie subskrybentów następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

4)   Na podany w procesie rejestracji adres e-mail wysłana zostanie informacja z linkiem aktywacyjnym subskrypcję newslettera.

5)   Subskrybent w każdej chwili może usunąć swoje dane poprzez rezygnację z subskrypcji klikając na link dezaktywacyjny podany w e-mailu.

6)   Reklamacje w kwestiach technicznych związanych z funkcjonowaniem newslettera można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem newsletter // apollo.pl.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

I. Administratorem Państwa danych osobowych subskrybentów newslettera  jest APOLLO SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Grunwaldzka 4; 35-068 Rzeszów; NIP: 8133187390, REGON: 691528651; KRS 0000200376 w imieniu  i na rzecz której działa Prezes Tomasz Kraska.

W sprawie ochrony danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem danych osobowych pod adresem e-mail: rodo // apollo.pl lub pisemnie pod adresem siedziby spółki.

 

II. Cele i podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych

 

1. Newsletter

 

1) Administrator przetwarza adresy e-mail subskrybentów newslettera w celu realizacji zamówionej usługi newslettera, świadczonej drogą elektroniczną zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a  RODO. Wyrażoną zgodę można cofnąć
w każdej chwili bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.

Administrator przetwarza dane: podany adres e-mail, datę przystąpienia do subskrybcji, informacje o wysyłce newslettera.

2) Ponadto Administrator przetwarza adresy e-mail podane do świadczenia usługi newslettera również do informowania o zmianach w Polityce prywatności.

3) Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera, bądź też do zakończenia jego wydawania.

 

2. Reklamacje

 

1) W celu rozpatrywania reklamacji Administrator może przetwarzać takie dane subskrybentów składających reklamacje jak: adres e-mail, imię, nazwisko, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, inne informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji – w tym wyjaśniania zdarzenia będącego jej przyczyną. W toku rozpatrywania reklamacji Administrator może także przetwarzać szereg innych informacji
 – w zależności od danej sprawy.

2)   Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO i są przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez rok po zakończeniu postępowania reklamacyjnego.

3)   W razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec Administratora dane przetwarzane będą zgodnie z informacjami zawartymi poniżej.

 

3. Postępowanie wyjaśniające, dochodzenie roszczeń

 

1) W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, Administrator może przetwarzać dane osobowe określonych subskrybentów do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz upływu terminu przedawnienia roszczeń, który wynosi 3 lata.

2) Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem subskrybenta. Prawnie uzasadniony interes będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności subskrybenta.

 

 

 

III. Odbiorcy danych

 

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane naszym podwykonawcom np. firmom informatycznym, hostingodawcom, prawniczym, marketingowym, czy też Inspektorowi ochrony danych.

 

IV. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych
  3. usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania
  4. przenoszenia danych (jeżeli przysługuje ono na podstawie art. 20 RODO)
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  Po wniesieniu sprzeciwu - przestaniemy  przetwarzać Państwa dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Aby skorzystać z wymienionych praw prosimy o poinformowanie, które z nich i w jakim zakresie mamy zastosować pod adresem: rodo // apollo.pl lub wysłać pismo na adres siedziby spółki.

 

V. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe przekazywanie newslettera.

      VI. Przekazywanie danych do państw trzecich

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.

VII. Bezpieczeństwo danych

      Wszystkie przetwarzane przez nas dane osobowe chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych
i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

 

VIII. Zmiany polityki prywatności

1)  Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora
 w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji
 o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności subskrybenci zostaną poinformowani e-mailowo na adres      podany do realizacji usługi.

2) Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 01.10.2020 r.

 

Masz pytania?

  17 250 94 34

pon. - pt.: 8:00 - 17:00

sob.: 9:00 - 14:00

 

  [email protected]

Copyright © 2024 - Apollo Sp. z o.o.